Unieważnienie kredytu w euro – czy to jest możliwe?

Kredyt w euro i USD

Czy możliwe jest unieważnienie kredytu w euro lub USD?

Coraz więcej frankowiczów uwalnia się od toksycznego kredytu indeksowanego kursem CHF lub denominowanego w CHF. Sądy masowo stwierdzają nieważność takich umów, a w konsekwencji kredytobiorcy nie muszą dalej spłacać kredytów lub co znacznie obniżają swoje zobowiązania wobec banku – nierzadko o kwoty rzędu setek tysięcy złotych.

Czy na podobne rozstrzygniecie sprawy mogą liczyć osoby, które zaciągnęły kredyt w innych walutach, np. w euro czy USD?

Unieważnienie kredytu w euro – orzecznictwo polskich sądów

Sądowe stwierdzenie nieważności umowy kredytowej możliwe jest wówczas, gdy umowa ta zawiera określone wady prawne. Najczęściej podstawą stwierdzania przez sądy nieważności umów kredytowych są klauzule abuzywne (niedozwolone) pozwalające bankowi na jednostronne, dowolne kształtowanie kursów wymiany walut, a w konsekwencji – wysokość świadczenia drugiej strony umowy. Stwierdzanie nieważności umowy kredytowej powiązanej z walutą obcą jest także możliwe ze względu na abuzywne zapisy obciążające kredytobiorców nieograniczonym ryzykiem kursowym.

Niemal identyczne klauzule jak te, które występują w umowach kredytów frankowych, zawarte są w umowach kredytów indeksowanych kursem innych walut oraz denominowanych w innych walutach. Mechanizmy stosowane przez banki w tego typu umowach były bowiem identyczne – zmieniała się jedynie waluta. Oznacza to, że podważać można nie tylko kredyty frankowe, ale również kredyty powiązane z innymi walutami. W szczególności możliwe jest unieważnienie kredytu w USD, euro czy jenach. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *