Pozew o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – jak się bronić?

Kredyt frankowy

Pozew banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co zrobić?

Banki próbują zniechęcić kredytobiorców posiadających kredyty frankowe do występowania na drogę sądową z powództwami o stwierdzenie nieważności umowy. Zapowiadają m.in., że nawet jeśli kredytobiorca wygra w sądzie i jego umowa zostanie uznana za nieważną, to bank i tak będzie dochodził wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Te zapowiedzi mają spowodować, że kredytobiorcy uznają, iż cała batalia sądowa przeciwko bankowi nie ma większego sensu.

Nie warto polegać na tym, co przedstawiają banki. Oczywiste jest, że działają wyłącznie we własnym interesie. Każdy frankowicz, który rozważa pozwanie banku, powinien kwestię roszczeń o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału omówić z prawnikiem. Dotychczasowe orzecznictwo nie potwierdza bowiem, by wynagrodzenie za korzystanie z kapitału faktycznie bankowi przysługiwało.

Co jednak zrobić, gdy bank wytoczy powództwo o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co robić po otrzymaniu pozwu?

Przede wszystkim nie należy panikować, ale też trzeba podjąć konkretne działania i to niezwłocznie. Nawet jeśli w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej kredytobiorcę reprezentuje kancelaria, pozew o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału zostanie doręczony bezpośrednio kredytobiorcy, a nie kancelarii. Jest to bowiem zupełnie inna sprawa. W takim wypadku najlepiej niezwłocznie skontaktować się z kancelarią, która prowadzi sprawę o ustalenie nieważności umowy.

Warto zapisać sobie dokładną datę doręczenia pozwu, albowiem od tego dnia zaczyna biec termin do złożenia odpowiedzi na pozew. Termin ten wynosi co najmniej 14 dni i jest wskazany w piśmie otrzymanym z sądu wraz z pozew. Niezłożenie odpowiedzi na pozew w zakreślonym przez sąd terminie może skutkować wydaniem wyroku zaocznego.

Odpowiedź na pozew w sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału można przygotować i złożyć samodzielnie – w tego typu sprawach nie występuje tzw. przymus adwokacko-radcowski. Z uwagi jednak na skomplikowany charakter zagadnień występujących w tego typu sprawach warto skorzystać z pomocy, jaką oferuje doświadczona w tego typu sprawach kancelaria frankowa. Nie każdy bowiem sam poradzi sobie z takimi zagadnieniami procesowymi jak chociażby zawieszenie postępowania, zarzut przedawnienia, zarzut zatrzymania, zarzut potrącenia, prawidłowym sformułowaniem wniosków dowodowych czy właściwym zareagowaniem na twierdzenia i wnioski banku.

Odpowiedź na pozew o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału należy złożyć niezależnie od tego, czy został wniesiony w toku sprawy o stwierdzenie nieważności umowy, czy też po jej zakończeniu. Jakkolwiek roszczenia banku w tego typu sprawach są wysoce wątpliwe, to jednak w żadnym wypadku takiego wypadku nie można zlekceważyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *